Đồng hành cùng Samsung tìm cảm hứng sáng tạo từ những điều bình dị trong ngôi nhà của bạn.
Đâu là cảm hứng bạn tìm thấy từ bữa cơm vợ nấu, chiếc áo mẹ giặt, hay không gian thoáng mát cả gia đình quây quần?
Góc yêu thương gia đình quây quần